EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

EMPIRIKUS TANULMÁNYOK INTÉZETE

TÁRSADALOMKUTATÁSOK MÓDSZERTANA TANSZÉK

Humánökológia szakirány

 

                                                                                  

 

Oktató neve: Fleischer Tamás
A tantárgy címe: Város - közlekedés - társadalom (HUM28-1)

 

 

A 2012. tavaszi félév (2011/12 tanév második félév)

 

Tervezett előadások (kedden 16:00 - 17:30 között,  Lágymányos, Északi épület 8.68. terem

     VIZSGA:         2012 május 22  16:00 - 17:30 - északi épület 6.86-os terem

                              2012 június 12  16:00 - 17:30 - északi épület 0.100C terem

EGYELŐRE AZ ALÁBBIAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK!

2012 február 14            (1) A városi köztérről, a városi közlekedésről

2012 február 21            (2) A közúthálózatról és az autópályákról 

2012 február 28            Design Terminal !!! 15 óra !!!    (3)  A vasúti pályaudvarok városi szerepéről

2012 március 6             (4) A fenntarthatóság térbeli dimenziója + kiegészítés a hálózatokról

2012 március 13           (5) A belvízi hajózásról, a vasútról  

2012 március 20           (6) Az Andrássy út és a reprezentatív sugárutak + A vasúti pályaudvarok városi szerepéről     

2012 március 27           (7) Erzsébetváros és Madách-sétány + A Dunáról és a rakpartról

2012 április 3                      ( szünet )

2012 április 10                   ( szünet )

2012 április 17             (8) Az áruszállításról és a logisztikáról: trendek és mítoszok

2012 április 24             (9) A budapesti tömegközlekedésről, metróról, csomópontokról

2012 május 1                     ( szünet )

2012 május 8              (10) Fenntarthatóság, fenntartható közlekedés és összefoglaló

2012 május 15            Kölcsönkenyér visszajár - óra Csanádi Gáborral

                          

Vizsgakövetelmény:  Írásbeli válaszok kérdésekre a leadott anyag alapján.

VIZSGA:      2012 május 22  16:00 - 17:30 - északi épület 6.86-os terem

                      2012 június 12  16:00 - 17:30 - északi épület 0.100C terem

Az órával kapcsolatos tartalmi kérdések elküldhetők a tfleischer@vki.hu címre, vagy
Fleischer Tamás MTA KRTK VKI Budapest 1112 Budaörsi út 45. 1021-es szoba címre.
Aki a normál folyamatból kiesik, annak ugyanitt lehet majd beíratni a jegyet. Telefon: 06 30 848 7070
(Aki csak aláírást akar, annak is ugyanezt kell teljesítenie.)

Nem vizsgázhat olyan hallgató, aki év közben nem jelent meg az órákon.

 

INTERNETEN ELÉRHETŐ
SZAKIRODALOM ELSŐSORBAN AZ ELŐADÓTÓL


A városi közlekedésről (az első órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf96/GYONGY960627.pdf

Fleischer T (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről.
Közlekedéstudományi Szemle XLIV. évf. 1.szám pp.7-24. (a második órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf93/APOKO930912.pdf

Fleischer T (2003) A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái, különös tekintettel a közúthálózatokra. Falu Város Régió 10. évf. 3.  pp.16-25. (a negyedik órához)
..\PDF\pdf03\fleischer_ff-gyforg_fvr03-3.pdf

Fleischer T (2001) Régiók, határok és hálózatok. Tér és Társadalom 15. évf. 3-4. pp.55-67. (a negyedik órához)
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/820/1637 vagy
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf99/REGHAT_SZ_991130.pdf

Fleischer T (2011) A folyami szállítás perspektívái Európa közepén. pp.291-305.
In: Egri-Földesi-Szegedi (szerk.) Logisztikai Antológia 2010. Universitas-Győr Budapest-Győr (az ötödik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf11/log-almanach_BELVIZI-KOZLEKEDES-kezirat_110206.pdf

Fleischer T (1999) A belvízi áruszállítás bizonytalan trendjei.
Közlekedéstudományi Szemle, XLIX. évf. 8.szám  pp.286-291 (az ötödik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf98/BEVIZISZ_980421.pdf

Az Andrássy útról (a hatodik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf02/ANDRASSY-UTBAN-VAN_020411.pdf

Fleischer T (2006) A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővített Európai Unióban.
Európai Tükör 11 évf. 5.szám pp.53-63 (a harmadik ill. a hatodik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf06/fleischer_vasutallomas_eutukor06-5.pdf

Ekler Dezső (1994) Madách út vagy szerves városfejlődés. A Belső-Erzsébetváros történetéről.
Országépítő 1994 2. szám (a hetedik órához)
http://www.ekler-architect.hu/hu/cikk/11/1 és ott => Magyar => Írások => Város fejlődés => Madách út...

A budai rakpartról (a hetedik+ órához)
Budapesti Nap cikk 2003 továbbá egy másik
http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2004/2/110-budai-rakpart-nagyivu-iranyvaltas

Fleischer T (2007) Logisztika: trendek és mítoszok.
Közlekedéstudományi Szemle, LVII. évf. 2.szám pp.51-57. (a nyolcadik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf06/LOGREEN-cikk-060827.pdf

Fleischer T (2010) A közlekedést befolyásoló társadalom, gazdaság, környezet. (8.-9. oldal)
Közlekedéstudományi Szemle, LX. évf. 6.szám pp.4-12. (a kilencedik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf10/fleischer_kozlekedesfejlesztest-befolyasolo-tarsadalom-gazdasag-kornyezet_kotszle10-6.pdf

Fleischer T (2000) A közlekedést leginkább a forgalom akadályozza. pp.145-172 In: A természet romlása, a romlás természete. Magyarország. Szerk. Gadó György Pál. Föld Napja Alapítvány, Budapest
(a tizedik órához) http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf00/FORGAKA_2000.pdf

Fleischer T (1995) A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai. (Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben. II. rész). Közlekedéstudományi Szemle, XLV. 11. szám, pp.385-392
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf95/MITO95.pdf

Kimaradtak a félév anyagából

Fleischer T (1998) Gondolatok "Budapest nyugati kapuja" tervezése kapcsán.
Falu Város Régió
V.évf. 10.szám pp.11-20 (tartalék)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf98/KELENF_980930.pdf

Fleischer T (2011) Közlekedés és fenntarthatóság: különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére
Európai Tükör 16. évf. 5. szám, pp. 23-38. (a tizedik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf11/fleischer_kozlekedes-fenntarthatosag-eu-feherkonyv_europai-tukor11-5.pdf

További cikkek is felkereshetők a honlapomon:
http://www.vki.hu/~tfleisch/

 

    A .pdf (Adobe Acrobat) formátumú
    fájlok elolvasásához itt tölthető le az
    Adobe Acrobat Reader: