hu / en

hu / en

Profilkép

Miklós Szanyi

scientific advisor

saját weboldal Debrecen

telefonszám +36308487082

Studies Studies

2010 - DSc

1992 - PhD (CSc)

1986 - Institute of Postgraduate Studies in Economics, Budapest

1984 - Karl Marx University of Economics, Budapest

Jobs Jobs

2020 - ELKH KRTK
Institute for World Economics
research advise

2015 - MTA KRTK
Institute for World Economics
director

2013 - MTA KRTK
Institute for World Economics
scientific deputy directo

2012 - MTA KRTK
Institute for World Economics
research adviser

2008 - Debrecen University
Department for Economics
professor

2001 - HAS
Institute for World Economics
research adviser

1995 - HAS
Institute of Economic
senior research fellow

1985 - HAS
Institute for World Economic
research fellow

Academic activity Academic activity

Fields of research Fields of research

Microeconomic aspects of transition in Central and eastern Europe

Foreign Direct Investments

Technological development and innovation

Regional corporate cooperation and competitiveness

Models of capitalism

Publications Publications

List of Publications: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10007480

2023Deglobalizáció és változó értékláncok? Értelmezési kísérlet a technológiai ciklusok kontextusában. Külgazdaság, 67 (7-8): 37-65.

2023Rent Streams and Institutional Development in the (Semi-)periphery: Iran and Hungary In: Ricz, J. – Gerőcs T.(eds.): The political economy of emerging markets and alternative development paths. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 171-201.

2023Rent Seeking Business Elites and Populism in Poland and Hungary. In: Feldmann, M. – Glenn, M.(eds.): Business & Populism: The Odd Couple? Oxford, Oxford University Press. pp. 138-157.

2022Kelet-Közép Európa: „Miért hagytuk, hogy így legyen?” In: Szanyi- Szunomár - Török (szerk.): Trendek és töréspontok III. Budapest, Akadémiai Kiadó 10-65.o.

2022The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. 34,1 122-141.

2021Catching-Up Opportunities of East-Central European States in the Context of Technology Cycles. In: Gerőcs, T. – Ricz J. (2021): The Post-Crisis Developmental State. Perspectives from the Global Periphery. Palgrave Macmillan, 53-74.

2020Hungary: from pioneering transition to pioneering state capitalism. In: Jasiecki, K. (ed.): Central and Eastern Europe: 30 years of capitalism 1989-2019. Budapest: China-CEE Institute.

2020Szanyi, M.: Defining the Long-term Development Trends of Countries in East-Central Europe in the Context of Political Cycles. International Journal of Public Administration. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1749850

2019Szanyi, M.: Market Liberalism and Economic Patriotism in Capitalist World-Systems Palgrave-Macmillan, (2019, editor)

2019Szanyi, M.: Seeking the Best Master: State Ownership in the Varieties of Capitalism. CEU Press, (2019, editor)

2019Szanyi, M.: The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1693738

2019Szanyi, M.: Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok. In: Szanyi – Török (szerk.): Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó, Budapest 13-38

2019Szanyi, M.: Műszaki haladás és gazdasági növekedés. Magyar Tudomány, 179:9, 1359-1375.o.

2016Szanyi, M.: The reversal of the privatization logic in Central European transition economies: an essay. Acta Oeconomica 66:1 pp 33-55

2012Szanyi, M.: Economic Transformation and Industrial Restructuring: The Hungarian Experience. Maruzen Publishing Co. Tokyo

2012Szanyi, M.: Industrial clusters: concepts and empirical evidence from East-Central Europe. In: Welfens P.J.J. (ed.): Clusters in Automotive and Information & Communication Technology. Springer Verlag, 2012 pp. 90-116

2011Szanyi, M.: Lengyel Balázzsal együtt: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban – a magyar átmenet esete. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. 2011 október pp: 858-876

2010Szanyi, M.: Industry Cluster and Regional Economic Growth: Evidence from Hungary. Hitotsubashi Journal of Economics 51:2 December 2010 pp.: 149-167

2010Szanyi, M.: A KMT-áramlások és modernizáció a rendszerváltó országokban. In: Magas I. – Kutasi G. (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. A Budapesti Corvinus Egyetem kiadása, Budapest, 2010. 187-218.o.

2010Szanyi, M.: A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, IX. évf. 1. szám 71-90.o.

2009Szanyi, M.: A gazdasági tevékenység sűrűsödési pontjainak (klaszterek) vizsgálata. Statisztikai Szemle 87. évf. 9. szám, 921-936.o.

2009Szanyi, M.: Tudomány és innováció, avagy mit és hogyan fejlesszen az állam az európai kis országokban? Külgazdaság, LIII. évf. május-június, 63-90.o.

2008Szanyi, M.: A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó 2008

Study trips Study trips

Conferences Conferences

Language skills Language skills

English - excellent

German - excellent

Russian - passive

Awards, recognitions Awards, recognitions

2024

2023


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2022


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2021


Publikáció

Publikáció

2020


ELKH KRTK

ELKH KRTK

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2019


MTA KRTK

MTA KRTK

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2016


Publikáció

Publikáció

2014


MTA KRTK

MTA KRTK

2013


MTA KRTK

MTA KRTK

2012


Debrecen University

Debrecen University

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2011


HAS

HAS

Publikáció

Publikáció

2010


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2009


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2008


Publikáció

Publikáció

2007
...
2001

2000


HAS

HAS

1999
...
1996

1995


HAS

HAS

1992


1991
...
1987

1986


Institute of Postgraduate Studies in Economics, Budapest

Institute of Postgraduate Studies in Economics, Budapest

1984


Karl Marx University of Economics, Budapest

Karl Marx University of Economics, Budapest