hu / en

hu / en

Profilkép

Szanyi Miklós

tudományos tanácsadó

saját weboldal Debrecen

telefonszám +36308487082

Tanulmányok Tanulmányok

2010 - DSc (MTA doktora)

1994 - CSc (kandidátus)

1986 - Közgazdász Továbbképző Intézet
nemzetközi gazdasági kapcsolatok sza

1984 - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
külgazdasági szak

Munkahelyek Munkahelyek

2020 - ELKH KRTK
Világgazdasági Intézet
tudományos tanácsadó

2015 - MTA KRTK
Világgazdasági Intézet
igazgató

2017 - Szegedi Tudományegyetem
GTK
egyetemi tanár

2013 - MTA KRTK
Világgazdasági Intézet
tudományos igazgató helyettes

2010 - MTA
Világgazdasági Kutató Intézet
tudományos tanácsadó

2011 - MTA
Világgazdasági Kutató Intézet
tudományos főmunkatárs

1995 - MTA
Közgazdaságtudományi Intézet
tudományos főmunkatárs

1985 - MTA
Világgazdasági Kutató Intézet
tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

Kutatási területek Kutatási területek

Kelet-Közép Európa átalakulásának vállalati vonatkozásai

Közvetlen külföldi befektetése

Műszaki haladás és innováció

Regionális vállalati együttműködés és versenyképesség

Kapitalizmus modelljei

Publikációk Publikációk

MTMT Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10007480

2023Deglobalizáció és változó értékláncok? Értelmezési kísérlet a technológiai ciklusok kontextusában. Külgazdaság, 67 (7-8): 37-65.

2023Rent Streams and Institutional Development in the (Semi-)periphery: Iran and Hungary In: Ricz, J. – Gerőcs T.(eds.): The political economy of emerging markets and alternative development paths. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 171-201.

2023Rent Seeking Business Elites and Populism in Poland and Hungary. In: Feldmann, M. – Glenn, M.(eds.): Business & Populism: The Odd Couple? Oxford, Oxford University Press. pp. 138-157.

2022Kelet-Közép Európa: „Miért hagytuk, hogy így legyen?” In: Szanyi- Szunomár - Török (szerk.): Trendek és töréspontok III. Budapest, Akadémiai Kiadó 10-65.o.

2022The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. 34,1 122-141.

2021Catching-Up Opportunities of East-Central European States in the Context of Technology Cycles. In: Gerőcs, T. – Ricz J. (2021): The Post-Crisis Developmental State. Perspectives from the Global Periphery. Palgrave Macmillan, 53-74.

2020Hungary: from pioneering transition to pioneering state capitalism. In: Jasiecki, K. (ed.): Central and Eastern Europe: 30 years of capitalism 1989-2019. Budapest: China-CEE Institute.

2020Szanyi, M.: Defining the Long-term Development Trends of Countries in East-Central Europe in the Context of Political Cycles. International Journal of Public Administration. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1749850

2019Szanyi, M.: Market Liberalism and Economic Patriotism in Capitalist World-Systems Palgrave-Macmillan

2019Szanyi, M.: Seeking the Best Master: State Ownership in the Varieties of Capitalism. CEU Press

2019Szanyi, M.: The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1693738

2019Szanyi, M.: Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok. In: Szanyi – Török (szerk.): Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó, Budapest 13-38

2018Szanyi, M.: Műszaki haladás és gazdasági növekedés. Magyar Tudomány, 179:9, 1359-1375.o.

2016Szanyi, M.: The reversal of the privatization logic in Central European transition economies: an essay. Acta Oeconomica 66:1 pp 33-55

2012Szanyi, M.: Economic Transformation and Industrial Restructuring: The Hungarian Experience. Maruzen Publishing Co. Tokyo

2012Szanyi, M.: Industrial clusters: concepts and empirical evidence from East-Central Europe. In: Welfens P.J.J. (ed.): Clusters in Automotive and Information & Communication Technology. Springer Verlag, 2012 pp. 90-116

2011Szanyi, M.: Lengyel Balázzsal együtt: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban – a magyar átmenet esete. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. 2011 október pp: 858-876

2010Szanyi, M.: Industry Cluster and Regional Economic Growth: Evidence from Hungary. Hitotsubashi Journal of Economics 51:2 December 2010 pp.: 149-167

2010Szanyi, M.: A KMT-áramlások és modernizáció a rendszerváltó országokban. In: Magas I. – Kutasi G. (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. A Budapesti Corvinus Egyetem kiadása, Budapest, 2010. 187-218.o.

2010Szanyi, M.: A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, IX. évf. 1. szám 71-90.o.

2009Szanyi, M.: A gazdasági tevékenység sűrűsödési pontjainak (klaszterek) vizsgálata. Statisztikai Szemle 87. évf. 9. szám, 921-936.o.

2009Szanyi, M.: Tudomány és innováció, avagy mit és hogyan fejlesszen az állam az európai kis országokban? Külgazdaság, LIII. évf. május-június, 63-90.o.

2008Szanyi, M.: A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó 2008

Tanulmányutak Tanulmányutak

Előadások Előadások

Nyelvtudás Nyelvtudás

angol - kiváló

német - kiváló

orosz - passzív

Díjak,elismerések Díjak,elismerések

2024

2023


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2022


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2021


Publikáció

Publikáció

2020


ELKH KRTK

ELKH KRTK

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2019


MTA KRTK

MTA KRTK

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2018


Publikáció

Publikáció

2017


Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

2016


Publikáció

Publikáció

2014


MTA KRTK

MTA KRTK

2012


MTA

MTA

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2011


MTA

MTA

Publikáció

Publikáció

2010


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2009


Publikáció

Publikáció

Publikáció

Publikáció

2008


Publikáció

Publikáció

2007
...
2001

2000


MTA

MTA

1999
...
1996

1995


MTA

MTA

1994


1993
...
1987

1986


Közgazdász Továbbképző Intézet

Közgazdász Továbbképző Intézet

1984


Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem