hu / en

hu / en

IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet jelenlegi formájában 2012. január 1-jén jött létre az 1973-ban alapított Világgazdasági Kutatóintézet bázisán. Az Intézet kutatói évtizedek óta foglalkoznak a magyar gazdaság külső környezetében zajló gazdasági folyamatok értékelésével. Az itt folyó kutatások célja, hogy komparatív elemzések révén tárják fel a világgazdasági folyamatok mechanizmusait, az egyes országok nemzetközi hatásokra adott sikeres válaszait és kudarcait, hogy ezzel is elősegítsék a magyar gazdaság fejlődésének és nemzetközi mozgásterének tudományos értékű vizsgálatát.

Sass Magdolna

Igazgató

KUTATÓCSOPORTOK

KÜLSŐ MUNKATÁRSAK