Elfogadta az Országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémiát érintő törvényjavaslatot – 2019-07

Megszavazták a képviselők „A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról” című indítványt. A döntés eredményeként az MTA-ról leválasztják a kutatóhálózatát. A képviselők 131 igen szavazattal, 53 nem ellenében és három tartózkodás mellett fogadták el az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztését. https://mta.hu/mta_hirei/elfogadta-az-orszaggyules-a-magyar-tudomanyos-akademiat-erinto-torvenyjavaslatot-109862