hu / en

Search
Search
Close this search box.

hu / en

Benczes, I., Szabó, K.: Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában.

Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában.

 

Szerzők: Benczes István, Szabó Krisztina

In: Közgazdasági Szemle, 70(1), 23-54.

DOI: 10.18414/KSZ.2023.1.23

 

Absztrakt

Napjaink egyik meghatározó társadalomtudományi kutatási területe a populizmuskutatás, amelyhez – meggyőződésünk szerint – a politikatudomány mellett a közgazdaság-tudomány is hasznos inputokkal szolgál. Tanulmányunk bemutatja a populizmus keresleti és kínálati mechanizmusait feltáró legfontosabb közgazdaság-­tudományi eredményeket, valamint a keresletről és a kínálatról való tudományos gondolkodás fejlődését, rámutatva e fejlődéstörténet belső ellentmondásaira. Míg a kínálati oldalon azokat a feltevéseket és értelmezési kereteket tekintjük át, amelyek révén a szakma elemzi és értékeli a populista gazdaságpolitikát, illetve annak gazdasági következményeit, addig a keresleti oldalon a közgazdaság-tudomány által azonosított azon felhajtóerőkről számolunk be, amelyek a társadalmi törésvonalak kialakításában és a választói magatartás formálásában is mérvadók. Tárgyaljuk a populista kormány újraválasztási paradoxonát, vagyis azt a kérdést, hogy ha a populista gazdaságpolitika a társadalom egésze szempontjából szuboptimális, akkor mi magyarázhatja a populista pártok robusztusnak mutatkozó sikerét. Mindvégig hangsúlyozzuk a jelenségről alkotott árnyalt és multidiszciplináris gondolkodás fontosságát, és bátorítjuk a tudományterületek közötti párbeszédet.

KözgazdaságiSzemle
2024.   Július  24.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

a
2024.   Július  24.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4