hu / en

hu / en

A szankciók hatása a magyar és a lengyel üzleti tevékenységre Oroszországban

A szankciók hatása a magyar és a lengyel üzleti tevékenységre Oroszországban

 

Projektidőszak: 2024 – 2026

Kutatásvezető: Weiner Csaba (HUN-REN KRTK, Világgazdasági Intézet)

Résztvevők: Kalotay Kálmán, Lakócai Csaba, Túry Gábor, Wisniewski Anna

Finanszírozó: Kulturális és Innovációs Minisztérium, NKFI Alap

 

A PROJEKTRŐL

A tudományos szakirodalomban nincsenek részletes, hosszú távú elemzések a közép- és kelet-európai államok Oroszországba irányuló áruexportjáról és közvetlen tőkebefektetéseiről (foreign direct investment, FDI), különösen hiányoznak a vállalati szintű empirikus vizsgálatok. Az ukrajnai eseményeket követő nyugati szankciók és orosz ellenintézkedések még nyilvánvalóbbá tették ezt a hiányosságot, az esetenként megjelenő nem akadémiai források pedig nem helyettesíthetik a tudományos munkákat. Bár az orosz piac már a szankciók előtt is csak kis szerepet játszott a közép- és kelet-európai áru- és FDI-exportban, bizonyos termékek és befektetők számára fontos maradt, a szankciós rezsimek azonban komoly kihívást jelentenek számukra. A kutatás célja, hogy felmérje a szankciók hatását az Oroszországba irányuló magyar és lengyel áruexportra, az Oroszországban jelen lévő magyar és lengyel közvetlen tőkebefektetésekre, valamint az ügyletek mögött álló vállalatokra. Hiánypótló módon elemezzük a cégek alkalmazkodási stratégiáit az új politikai és gazdasági feltételekhez, valamint ezek magyarázó tényezőit. Ehhez kvalitatív és kvantitatív módszerekre egyaránt támaszkodó többmódszeres megközelítést alkalmazunk, elméleti keretünk pedig integrálja az intézményi elmélet meglátásait az erőforrás-alapú szemlélettel és az erőforrás-függőség elméletével. A kutatás során felhasznált adatok aggregált és vállalati szintű nemzeti statisztikákból, cégregiszterekből, a dokumentumelemzés egyéb forrásaiból, valamint saját kérdőívből és interjúkból származnak.

A kutatás négy fő kérdés köré szerveződik. A kiinduló kérdés, amelyet aggregált és vállalati szintű adatok felhasználásával vizsgálunk, hogy a szankciók hogyan befolyásolták az Oroszországba irányuló magyar és lengyel áru- és közvetlentőke-exportot, valamint az ügyletekben részt vevő magyar és lengyel vállalatok teljesítményét. A kutatás ezt követően azokat a területeket vizsgálja meg közelebbről, ahol a szankciók hatással voltak a magyar és lengyel cégekre, illetve áttekinti, hogy milyen nehézségekkel és lehetőségekkel szembesültek ez a cégek. A harmadik feladat annak meghatározása, hogy a magyar és lengyel cégek hogyan reagáltak az új helyzetre. A projektnek ez a része a cégek alkalmazkodási stratégiáival foglalkozik. Kérdés, hogy a magyar és lengyel áruexportőrök és tőkebefektetők az orosz piacon szándékoznak-e maradni, és ha igen, akkor erre képesek-e, továbbá milyen stratégiákat alkalmaznak a kínálkozó lehetőségek megragadására és a szankciókkal kapcsolatos kihívások leküzdésére. Végül a negyedik kérdéskör célja annak meghatározása, hogy milyen vállalatspecifikus tényezők befolyásolják a vállalatok teljesítményét és alkalmazkodási stratégiáit. Ezek a kérdések a cégek, illetve termékeik és tevékenységeik olyan jellemzőire vonatkoznak, mint az orosz piacon eltöltött idő, az orosz piactól való függőség (a termék vagy szolgáltatás országspecifikus jellemzői), az általános exporttapasztalat, a szankciókkal sújtott vagy nagyfokú politikai instabilitással jellemezhető piacokon szerzett ismeretek, valamint a cég mérete.

 

TEVÉKENYSÉG/EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

Konferenciák/Workshopok

 

Tanulmányok/Publikációk

Sanctions_Weiner
2024.   Június  23.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

a
2024.   Június  23.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7