hu / en

hu / en

Benczes, I.: Kelet-Közép-Európa – konvergencia az államháztartásban

Műhelytanulmányok No. 151.

Kelet-Közép-Európa – konvergencia az államháztartásban

 

Szerző: Benczes István

In: HUN-REN KRTK, Világgazdasági Intézet, Műhelytanulmányok No. 151. (2024. május)

 

Absztrakt

A 2004-ben csatlakozott nyolc, majd további három közép-kelet-európai új tagállam jelentős mértékű konvergenciát valósított meg az egy főre vetített GDP-vel mért gazdasági fejlettség vonatkozásában. Jelen tanulmány keretei között azt vizsgáljuk, hogy a 11, akkor új tagállam államháztartásának mérete szintén megközelítette-e az uniós átlagot, illetve ezen országok államháztartási kiadásainak és bevételeinek szerkezete mennyiben mutat hasonló vagy éppen eltérő mintázatokat. A megkülönböztetés az államháztartás mérete és összetétele között azért is lényeges, mert miközben fejlett országok mintáján végzett empirikus kutatások az államméret és a gazdasági növekedés között negatív (vagy nem létező) kapcsolatot találtak, addig az egyes bevételi és kiadási tételek nagyon is eltérő hatással lehetnek a növekedésre és ezáltal magára a konvergencia-folyamatra. Az államháztartás vizsgálata abból a szempontból is releváns lehet, hogy kirajzolódjon, hogy melyek azok a közös pontok, amelyek mentén a régi és az új tagállamok egyezségre juthatnak a közös költségvetés bevételi és kiadási tételeinek meghatározásában a jövőben.

Műhelyt-EU20
2024.   Május  27.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

a
2024.   Május  27.

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2