Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2005

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2005

 

MEGJEGYZÉSEK F.J.–K.Á.–T.G.: „AUTÓPÁLYA FEJLESZTÉSEK ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON" CÍMŰ KÉZIRATÁHOZ. Opponensi vélemény a szerzők kérésére.
2005. január 10. p 6

A MÜSZAKI INFRASTRUKTÚRÁRÓL ÁLTALÁBAN.
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a Terület- és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2005. február 14. 27 dia*

SZOLGÁLTATÁSOK, INFRASTRUKTÚRA, LOGISZTIKA.
A "Nemzetközi áramlások: közlekedés, infrastruktúra, logisztika" c. tantárgy első előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, a Nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szak hallgatói számára. 2005. február 19. 34 dia*

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL.
A "Nemzetközi áramlások: közlekedés, infrastruktúra, logisztika" c. tantárgy második előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, a Nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szak hallgatói számára. 2005. február 19. 29 dia*

TÉRSÉGEK ÉS HÁLÓZATOK, FENNTARTHATÓSÁG.
A "Nemzetközi áramlások: közlekedés, infrastruktúra, logisztika" c. tantárgy harmadik előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, a Nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szak hallgatói számára. 2005. február 19. 41 dia*

ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ORSZÁG MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS GAZDASÁGÁNAK FEJLETTSÉGE KÖZÖTT.
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a Terület- és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2005. február 21. 69 dia*

LEKTORI VÉLEMÉNY N. Z. 'A KÖRNYEZETET MÓDOSÍTÓ ÉPÍTMÉNYEK LAKOSSÁGI FOGADTATÁSA, A "ZÖLDEK" ÉS A "BEFEKTETŐK" ÉRDEKÜTKÖZÉSEI' CÍMŰ KÉZIRATÁRÓL. Opponensi vélemény az OMIKK részére. 2005. február 23. 4 p.

A VÁROSI KÖZTÉRRŐL, A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRŐL.
Az "Épített környezet humánökológiája
közlekedés" c. tantárgy második előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Település-tudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. március 3. 32 dia*

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL.
Az "Épített környezet humánökológiája
közlekedés" c. tantárgy harmadik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Település-tudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. március 10. 40 dia*

ANDRÁSSY ÚT - AVAGY A VILÁGÖRÖKSÉGET MI IS ÖRÖKÖLTÜK. Az "Épített környezet humánökológiája közlekedés" c. tantárgy negyedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Település-tudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. március 17. 54 dia*

KÖZLEKEDÉS A PILIS_VÖLGYBEN - HELYI PROBLÉMÁK ÉS HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK. Előadás a Piliscsabáért Egyesület "Merre tart a tízes út?" címmel rendezett szakmai fórumán Piliscsabán.  2005. március 18. 12 dia*

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÉRBELI KÖVETELMÉNYEI.
Az "Épített környezet humánökológiája
közlekedés" c. tantárgy ötödik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Település-tudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. március 31. 51 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉS-POLITIKÁJA. Az "Európai Uniós ismeretek" c. tantárgy első előadása a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán, posztgraduális szakmérnöki képzés keretében. 2005. április 2. 70 dia*

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÉRBELI KÖVETELMÉNYEI. Az "Európai Uniós ismeretek" c. tantárgy második előadása a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán, posztgraduális szakmérnöki képzés keretében. 2005. április 9. 40 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA. Az "Európai Uniós ismeretek" c. tantárgy előadása a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán, posztgraduális szakmérnöki képzés keretében. 2005. április 9. 24 dia*

AZ INFRASTRUKTÚRÁRÓL: FOGALMAK, CSOPORTO-SÍTÁS, KÖZÖS JEGYEK. Az "Épített környezet humánökológiája közlekedés" c. tantárgy hetedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. április 14. 38 dia*

LEHET MÁS A KÖZLEKEDÉS! Előadás az Ökofórum keretében "Más lesz a klíma" címmel rendezett szakmai fórumon a Gödörben. 2005. április 16. 24 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉS-POLITIKÁJA.
A "Nemzetközi áramlások: közlekedés, infrastruktúra, logisztika" c. tantárgy negyedik előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, a Nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szak hallgatói számára. 2005. április 23. 44 dia*

VASÚTI ÉS BELVÍZI KÖZLEKEDÉS, LÉGIFORGALOM, LOGISZTIKA.
A "Nemzetközi áramlások: közlekedés, infrastruktúra, logisztika" c. tantárgy ötödik előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, a Nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szak hallgatói számára. 2005. április 23. 40 dia*

MEGJEGYZÉSEK A KORMÁNYZATI VÁROSI KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI VITAANYAGÁHOZ. Opponensi vélemény a Makadám Klubban tartott szakmai vitához. 2005. április 24. 4 p.

EU TRANSPORT POLICY - NEW DEVELOPMENTS. Előadás Pécsett, az Alpok-Adria Munkaközösség 'Kapcsolatok az Európai Unióval' Munkacsoportja találkozóján. 2005. április 28. 28 dia*

HOZZÁSZÓLÁS A PODMANICZKY PROGRAM INFRASTRUKTÚRA MEGBESZÉLÉSÉHEZ. A Városháza dísztermében rendezett műhelybeszélgetésen. 2005. május 2. 4 p.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZEMPONTJAI
A KÖZLEKEDÉSBEN
Az "Ipari ökológia" tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetében. 2005. május 5. 63 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉS-POLITIKÁJA. Az "Épített környezet humánökológiája közlekedés" c. tantárgy kilencedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. május 5. 66 dia*

A FŐVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSRŐL. Az "Épített környezet humánökológiája közlekedés" c. tantárgy tizedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. május 12. 42 dia*

MÍTOSZOK - ÉS VÁLASZKÍSÉRLET A KIHÍVÁSOKRA. Az "Épített környezet humánökológiája közlekedés" c. tantárgy tizenegyedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kara Empirikus Tanulmányok Intézetében a Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2005. május 19. 38 dia*

COMMON EUROPEAN TRANSPORT SYSTEM, OR EXTENSION OF TRANS-EUROPEAN CORRIDORS? IMPLICATIONS FOR THE HUNGARIAN-UKRAINIAN RELATIONS. Lecture on the joint conference of the Institute for Economic Forecasting of NASU and the Institute for World Economics of the HAS titled "Euro-integration Challenges in Hungarian-Ukrainian Relations. 2005. május 27. 43 dia*

PREAMBULUM
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS STRATÉGIA
KÖZLEKEDÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA HÁTTÉRTANULMÁNYÁHOZ
A tanulmány az ELTE és a NFH megbízásából készült
. - 2005. július 2.  7 p

THE ROLE OF INTERNATIONAL RAILWAY STATIONS IN AN ENLARGED EUROPEAN UNION. Background remarks for the draft opinion of the TEN/214 meeting of the ECOSOC held in Brussels, September 3, 2005. 18 slides*

TEMATIKA ÁTTEKINTÉS + A KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁRÓL
ÉS A HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRÁRÓL.

A "Közlekedéspolitika és az EU-csatlakozás" c. tantárgy első előadása a Berzsenyi Dániel Főiskola Európa Tanulmányok Egyetemi Szak, Európai politikák szakirányos hallgatói számára Szombathelyen. 2005. szeptember 19. 54 dia*

BELVÍZI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉS ÉS AZ ÁLLOMÁSOK SZEREPE.
A "Közlekedéspolitika és az EU-csatlakozás" c. tantárgy második előadása a Berzsenyi Dániel Főiskola Európa Tanulmányok Egyetemi Szak, Európai politikák szakirányos hallgatói számára Szombathelyen. 2005. szeptember 26. 44 dia*

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS - KÖZLEKEDÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA.
Tudományos ülés Scharle Péter egyetemi tanár születésnapja alkalmából a Széchenyi István Egyetemen, Győrött. 2005. szeptember 29. 16 dia*

A HAZAI KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL.
A "Közlekedéspolitika és az EU-csatlakozás" c. tantárgy harmadik előadása a Berzsenyi Dániel Főiskola Európa Tanulmányok Egyetemi Szak, Európai politikák szakirányos hallgatói számára Szombathelyen. 2005. október 10. 33 dia*

MÁSODIK MILLENNIUM - VISSZANÉZVE (MMV).
A Magyar Urbanisztikai Társaságban 2005. október 13-14-én rendezett „Második Millennium – másodszor” című konferencia egyik vitaindító előadásának szerkesztett szövege. 2005. október 13. 4 p.

KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ (A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS FÖLDRAJZA)
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak fenti című tantárgyának első és második előadása a közlekedésföldrajz tárgyköréről, ill. a vízi és a vasúti közlekedésről. 2005. október 15. 64 dia*

AZ 1996. ÉVI MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA ÉS ELŐZMÉNYEI.
A "Közlekedéspolitika és az EU-csatlakozás" c. tantárgy negyedik előadása a Berzsenyi Dániel Főiskola Európa Tanulmányok Egyetemi Szak, Európai politikák szakirányos hallgatói számára Szombathelyen. 2005. október 17. 48 dia*

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS - FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS.
A Scharle Péter egyetemi tanár születésnapja alkalmából a Széchenyi István Egyetemen, Győrött 2005. szeptember 29-én rendezett tudományos ülés előadásának szerkesztett szövege. 2005. október 29. 17 p.

KÖRNYEZETPOLITIKA, FENNTARTHATÓSÁG ÉS AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Európai integráció gazdaságtana szak „Környezetvédelem, közlekedés, európai integráció” c. tantárgyának első és második előadása. 2005. november 5. 24+30 dia*

A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Európai integráció gazdaságtana szak „Környezetvédelem, közlekedés, európai integráció” c. tantárgyának harmadik és negyedik előadása. 2005. november 19. 41+24 dia*

KÁOSZ ÉS URBANISZTIKA
A Magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti és Pest megyei Területi Csoportja, valamint a Földmérési és Távérzékelési Társaság Urbanisztikai és Környezetvédelmi Szakosztálya szervezésében "Urbanisztika vagy káosz?" címmel tartott beszélgetés egyik vitaindítója. 2005. november 24.
2 p*.

KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ (A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS FÖLDRAJZA)
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak fenti című tantárgyának harmadik és negyedik előadása a közúti közlekedés és a logisztika közlekedésföldrajzi összefüggéseiről. 2005. december 9. 64 dia*

LEGYEN BUDAPEST A VILÁG KÖZEPE! (A "LEGJOBB NEMZETKÖZI GYAKORLAT" ÁTTEKINTÉSE)
A Budapest Kör vidám évzáró megbeszélésére készített összeállítás. 2005. december 14. 36 dia*

 

 

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.