Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2013

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2013

 

2012: MILYEN VOLT ?
A Budapest Kör évnyitó programja: beszámoló az elmúlt évről. Budapest, 2013. január 21. 56 dia*

ZÁRÓVIZSGA-DOLGOZAT BÍRÁLAT B. K. SZAKDOLGOZATÁRÓL. Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézet, Környezet-gazdaságtani és
Technológiai Tanszék
részére. (Mester képzés)
2013. február 1. 4 p

TRANSPORT POLICY OF HUNGARY AND ITS CONTEXT
Invited lecture - Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy.
Budapest, 13 February 2013 74 slides*

EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION: EXPECTATIONS AND REALITIES
Informal meeting on the questions of the Great Mekong Delta strategy and the EU Strategy for the Danube Region with the participation of the delegation of the Ritsumeikan University and the member from CERS HAS.
Budapest, 21 February 2013 41 slides*

LEKTORI VÉLEMÉNY
folyóiratban közlésre benyújtott tanulmányról.
Budapest, 2013. február 26. 4 p*

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA FŐBB ELEMEI
Előadás a Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Kereskedelem és Szállítmányozás témakörében működő  Szakkollégium rendezvényén, Budapest, 2013. március 13. 100 dia*

DEVELOPMENT OF RAILWAY LINES AND YARDS IN BUDAPEST
Urban Policies Design Laboratory, Politecnico di Milano. Master Degree course in Urban Planning and Territorial Policies Study trip Budapest in the topic of ‘Dismissed railway yards’. Metropolitan Research Centre and Budapest University of Technology and Economics Budapest, 4-5 April, 2013.. 48 slides*

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSEKRŐL  
Előadás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 'Környezeti, energetikai és klíma tárgyú értékelések bemutatása' elnevezésű rendezvényén. Budapest, 2013. április 25.
26 dia*

VÉLEMÉNY A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) "KONCEPCIÓ-VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS ELEM-ZÉSE: MÓDSZERTAN" C. (2013. MÁJUS) ANYAGHOZ
NKS Központi Koordinációs Bizottság tagjaként elmondott,  írásban is kifejtett vélemény. Budapest, 2013. május 5. 9 p

FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS
"Környezettudatos építés A-tól Z-ig". Az Építész Továbbképző és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete szervezésében tartott tanfolyam előadása. FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2013. május 14. 57 dia*

A FENNTARHATÓSÁG TÉRBELI SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN   Az „Ipari ökológia” c. tantárgy meghívott előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetében. 2013. május 15. 103 dia

OPPONENSI VÉLEMÉNY AZ "INTÉZMÉNYI MEGOLDÁSOK, FEJLŐDÉSI MODELLEK..." C. OTKA TANULMÁNYHOZ. 
Opponensi vélemény és lektori javaslatok a záró tanulmány és kötet-kézirat kapcsán. Budapest, 2013. május 21. 9 p

VÉLEMÉNY A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) "HIPOTÉZISVIZSGÁLAT" C. (2013. MÁJUS 31) ANYAGHOZ.  NKS Központi Koordinációs Bizottság tagjaként írásban kifejtett vélemény. Budapest, 2013. június 3. 5 p

VÉLEMÉNY A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ" C. (2013. MÁJUS 31) ANYAGHOZ.  NKS Központi Koordinációs Bizottság tagjaként elmondott,  írásban is kifejtett vélemény. Budapest, 2013. június 6. 10 p

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉS B. J. the eu strategy for the danube region - an incentive for bottom-up regional cooperation and growth?" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁRÓL. Szakdolgozat bírálat az International Business School International Business Relations szak (BA) részére. 2013. június 8. 3 p

DIPLOMADOLGOZAT BÍRÁLAT K. A. AZ ÉSZAK-AMERIKAI VÁROSOK HIERARCHIKUS ELRENDEZŐDÉSE" CÍMŰ DOLGOZATÁRÓL. Diplomamunka bírálat a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtan és Technológia Tanszék Regionális és környezetgazdaságtan szakirány (MA) részére. 2013. június 21. 5 p

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT Sz. I. „HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK SZEREPE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉG GAZDASÁG-ÉLÉNKÍTÉSÉBEN" CÍMŰ DOLGOZATÁRÓL. Szakdolgozat bírálat a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Mérnök-közgazdász szakán készült munkáról. 2013. június 24. 3 p

OPPONENSI VÉLEMÉNY "BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RENDSZERFEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT" C. (2013. MÁJUS) MUNKAKÖZI ANYAGÁHOZ. Előzetes munkaanyag. Szakvélemény a Budapesti Közlekedési Központ számára. 2013. június 16. 21 p

ELŐZETES MEGGONDOLÁSOK A DEBRECENI IKKK PÁLYÁZATHOZ. Az intermodális közlekedési csomópontra készülő tervezet kialakítását befolyásoló megfontolások összegezése. Munkaközi anyag. 2013. június 26. 7 p

SZAKVÉLEMÉNYEK ('A BKRFT CÉLRENDSZER INTÉZKEDÉSEI', 'A VÁROSI MOBILITÁSI TERVRŐL', 'A FENNTARTHATÓ MOBILITÁSI TERV TEMATIKÁJÁRÓL'  'PÁR GONDOLAT AZ INDIKÁTOROKRÓL')  KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖZI ANYAGOKHOZ. Szakvélemények a Budapesti Közlekedési Központ számára. 2013. július 9-16. 3+3+4+3 p

ZÖLD MUNKAHELY-TEREMTÉS: ELKÉSZÜLT ANYAGOK ÖSSZERENDEZÉSE, KIEGÉSZÍTÉSE. Előzetes munkaanyag.  Az Ökopolitikai műhely számára készített anyagok szerkesztése, kiegészítése. 2013. július 15. 32 p

FENNTARTHATÓSÁG: KÖZLEKEDÉS ÉS HÁLÓZATOK. Egyetemi előadás urbanista szakirányú posztgraduális szakmérnöki továbbképzésen, 'Térségi és települési infrastruktúra rendszerek' tárgy keretében. BME Urbanisztika Tanszék. 2013. szeptember 2. 97 dia

SZAKCIKK LEKTORÁLÁS a felkérő folyóirat részére.
2013. október 19. 3
p

OPPONENSI VÉLEMÉNY "BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RENDSZER-FEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA" C. (2013. AUGUSZTUS) LESZÁLLÍTOTT ANYAGÁHOZ; TOVÁBBÁ "AZ SKV VÉGLEGES VERZIÓJÁHOZ". Szakvélemények a Budapesti Közlekedési Központ számára. 2013. augusztus 29 - szeptember 18. 16+3 p

MILÁNÓ, LOMBARDIA, KÖZLEKEDÉS. Egyetemi előadás a  'Világvárosok' tárgy keretében. BME Urbanisztika Tanszék. 2013. október 24. 69 dia

 

 

 

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.