Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2014

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2014

 

                 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS-TERVEZET BÍRÁLATA
B L: "A KARLSRUHEI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI MODELL ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ VÁROSI VONZÁSKÖRZETEIBEN" CÍMŰ ÉRTEKEZÉSÉRŐL.
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola. 2014. január 8. 7 p

TRANSPORT POLICY OF HUNGARY AND ITS CONTEXT
Invited lecture - Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy. Budapest, 19 February 2014 76 slides

MEGJEGYZÉSEK A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORTOK ÉVES BESZÁMOLÓINAK ÉRTÉKELÉSE KAPCSÁN
A MTA AKT Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottság számára készült vitaanyag. Budapest, 2014. március 14. 6 p

ÚJBUDA KIALAKULÁSA, JELLEGZETESSÉGEI
Ökoesték - Előadás  a 'Városökológia a XI. kerületről' címmel rendezett sorozatban a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében, a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával. Budapest, 2014. március 6. 103 dia*

LEKTORI VÉLEMÉNY folyóiratban közlésre benyújtott tanulmányról (Pollack Periodica - an International Journal for Engineering Structures and Information Sciences). Budapest, 2014. március 9. 4 p

FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV (SUMP) KÉSZÍTÉSE
BUMP szeminárium. Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) képzés önkormányzatok és tervezők számára. Regionális Környezetvédelmi Központ, Szentendre, 2014. március 19. 53 dia*

DOKTORI ÉRTEKEZÉS BÍRÁLATA
B L: "KÉT KÖZÉPVÁROSI VONZÁSKÖRZET (KARLSRUHE ÉS DEBRECEN) KÖZLEKEDÉSI MODELLJEINEK ÉRTÉKELÉSE" CÍMŰ PHD ÉRTEKEZÉSÉRŐL. Doktori /Ph.D./ értekezés. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola. Debrecen, 2014. március 24. 7 p

A FENNTARHATÓSÁG TÉRBELI SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN   Az „Ipari ökológia” c. tantárgy meghívott előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetében. 2014. április 16 96 dia

OPPONENSI VÉLEMÉNY AZ OTKA BIZOTTSÁG FELKÉRÉSÉRE
Szakvélemény a Földtudományi tagozat számára. 2014. április 27. 3 p
 

OPPONENSI VÉLEMÉNY AZ OTKA BIZOTTSÁG FELKÉRÉSÉRE
Szakvélemény a Közgazdasági és Jövőkutatási tagozat számára. 2014. április 27. 2 p  

MEGJEGYZÉSEK A TÁVOL-KELETI KAPCSOLATOK LOGISZTIKÁJÁRÓL
Korreferátum a ’Transz-eurázsiai közlekedési kapcsolatok nagy- és középhatalmi erőterekben’ c. Erdősi Ferenc előadáshoz. Dunántúli Tudományos Osztály szakmai teadélután Pécs, 2014. április 28. 17 dia 

LEKTORI VÉLEMÉNY
DR BUKOVICS ISTVÁN: FENNTARTHATÓ KÖZIGAZGATÁS C. FEJEZETÉRŐL. A ’Közszolgálat és fenntarthatóság’ című tankönyv adott szakterületi fejezetének lektorálása. 2014. május 15. 3 p

LEKTORI VÉLEMÉNY
NÉMETH GERGELY - RÉTI TAMÁS: KATONAI MŰVELETEK ÉS MISSZIÓK FENNTARTHATÓSÁGI KIHÍVÁSAI C. FEJEZETÉRŐL. A ’Közszolgálat és fenntarthatóság’ című tankönyv adott szakterületi fejezetének lektorálása. 2014. május 17. 4 p

LEKTORI VÉLEMÉNY
TEKNŐS LÁSZLÓ - KÁTAI-URBÁN LAJOS: A KATASZTRÓFAVÉDELEM FENNTARTHATÓSÁGI ASPEKTUSAI C. FEJEZETÉRŐL. A ’Közszolgálat és fenntarthatóság’ című tankönyv adott szakterületi fejezetének lektorálása. 2014. május 18. 3 p

LEKTORI VÉLEMÉNY
NÉMETH GYULA DR - GYULAI MIKLÓS: [RENDŐRSÉG ÉS] FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS C. FEJEZETÉRŐL. A ’Közszolgálat és fenntarthatóság’ című tankönyv adott szakterületi fejezetének lektorálása. 2014. május 21. 4 p

A FENNTARHATÓSÁG TÁRSADALMI ASPEKTUSAI   A „’Közszolgálat és fenntarthatóság’” tudományos konferencián (ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel A jó állam mérhetősége) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó Állam Kutatóműhelyének szervezésében, NKE Zrínyi Miklós Egyetemi Campus és Laktanya Zrínyi terme. 2014. június 4. 32 dia

LEKTORI VÉLEMÉNY
URBANISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KERETÉBEN KÉSZÜLT SZAKDOLGOZATHOZ.
M-V E: "Parkolási problémák és lehetséges megoldások ..." című szakdolgozat bírálata a BME Urbanisztika tanszék részére. Budapest, 2014. június 15. 3 p

INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOKON ÁTNYÚLÓ HATÁROK  Előadás a 'Határok és határtérségek' konferencia 'Határon átnyúló infrastruktúra-hálózatok' blokkjában. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont. Centrál Hotel, Nyíregyháza, 2014. június 25-26. 35 dia

ABOUT THE BALÁZS MÓR PLAN - OR A SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN FOR BUDAPEST  Presentation on the Academic Transition Platform #1 (titled Research on Sustainability Transitions in Budapest) of the ARTS (Accelerating Transitions) EU FP7 project Szent István University, Gödöllő, 19 September 2014. 51 slides

SELECTION OF THE POLICY MEASURES - WHILE PREPARING A SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN FOR BUDAPEST  Presentation on the CH4LLENGE University Budapest Addressing the four Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning. CH4LLENGE Project Consortium Budapest, 2-3 October, 2014. 54 slides

LEKTORI VÉLEMÉNY
folyóiratban közlésre benyújtott tanulmányról (Tér és Társadalom). 2014. október 30. 3 p
 

LEKTORI VÉLEMÉNY
folyóiratban közlésre benyújtott tanulmányról (Periodica Polytechnica Architecture). 2014. november 3. 2 p 

LEKTORI VÉLEMÉNY
folyóiratban közlésre benyújtott tanulmányról (Közgazdasági Szemle). 2014. november 18. 5 p 

 

 

 

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.