Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2002

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások - 2002

 

GONDOLATOK KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁNAK KÉSZÍTÉSE KAPCSÁN. (Szerzők: Fleischer Tamás - Magyar Emőke - dr.Tombácz Endre - Zsikla György)
A cikk-kézirat a szerzőknek a Magyar Tudományos Akadémia Magyarország az ezredfordulón c. stratégiai kutatásai keretében, a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének megbízása alapján "A Széchenyi Terv autópálya-fejlesztési programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata" címmel 2001-ben az ÖKO Rt-ben készített hosszabb tanulmánya alapján készült. 2002. január 2. p 12

AZ AGGLOMERÁCIÓ TÉRSÉGÉNEK EGYES KIEMELT PROBLÉMÁI.
Megfontolások a Magyar Közlekedési Klub "Európai csatlakozás - közlekedés - környezetvédelem" tematikájú kötetéhez. Szerkesztő dr. Kiss Károly. 2002. január 9. p 12

TEN ÉS TINA - AVAGY NÉHÁNY GONDOLAT AZ ORSZÁGOT ÁTSZELŐ KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓKRÓL.
A tanulmány a Magyar Közlekedési Klub "Európai csatlakozás - közlekedés - környezetvédelem" tematikájú kötetéhez készült. Szerkesztő dr. Kiss Károly. Megbízó a Környezetvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium. 2002. február 7. p 23

VÁLASZ A MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK KÖRKÉRDÉSÉRE A FENNTARTHATÓSÁGRÓL.
Az MTA VKI nevében adott válasz. 2002. március 5. p 2.

TULAJDONOS, SZABÁLYOZÓ, ÜZEMELTETŐ: MEGFONTOLÁSOK AZ UTAS NÉZŐPONTJÁBÓL.
Előadás az "EU-csatlakozás és közlekedés" címmel Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala Európai Integrációs és Külügyi Irodája és az ELEC rendezésében tartott szakmai kerekasztal-beszélgetésen. 2002. május 31. p 10 *

SZAKMAI VÉLEMÉNY SZ. K. "FENNTARTHATÓ RÉGIÓ - VÁROSIAS KISTÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE" CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL.
A Szent István Egyetem Tájrendezési és Területfejlesztési Tanszéke műhelyvitája számára. 2002. június 30. p 6

LAZA BEVEZETŐ GONDOLATOK PEST MEGYE STRUKTÚRA-TERVE KÉSZÍTÉSE ELÉ.
Felvetések a Pest megyei Önkormányzat manrézájához. 2002. július 9. p 4

A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS DILEMMÁI.
Előadás az Első Nyugat-Dunántúli Napok keretében rendezett "Regionális gazdasági és közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúlon" c. nemzetközi konferencia keretében Bükön. 2002. július 15. 23 dia *

GYORSHAJTÁS.
Felszisszenés autópálya ügyben. 2002. július 23. p 3 jav aug. 8.

A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS DILEMMÁI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÚTHÁLÓZATOKRA.
Előadás a Pest Megyei Közútkezelő Kht, az Uvaterv és a Közlekedéstudományi Egyesület támogatásával 2002. szeptember 11-13 között “Környezettudatos gazdálkodás a közutakon” címmel Budapesten rendezett 30. Útügyi Napokon. 2002. szeptember 13. 25 dia *

INFRASTRUCTURE NETWORKS IN CENTRAL EUROPE AND THE EU ENLARGEMENT.
Előadás a Polish-Hungarian Workshop keretében, amelyre a két ország Tudományos Akadémiáinak együttműködése keretében 2002. október 7-8-án került sor Varsóban. 2002. október 8. 25 dia *

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS.
Rövid írás a VKI Short Notice sorozatába. 2002. október 20. p 4

TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN HUNGARY AND 21ST CENTURY CHALLENGES.
Előadás a World Road Association – AIPCR nemzetközi szemináriuma keretében 2002. október 25.-én Budapesten. 23 dia *

THE ADAPTATION OF HUNGARIAN WASTE MANAGEMENT POLICIES TO LEGAL, INSTITUTIONAL AND FINANTIAL ARRANGEMENTS OF THE EU.
Futó Péter – Fleischer Tamás. Paper presented to the Second Workshop of the ADAPT Project in Brussels. 2002. november 4. p 8 *

SZAKMAI VÉLEMÉNY „A KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT STRATÉGIÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS ALAP JELLEGŰ TÁMOGATÁS[Á]NAK FOGADÁSÁRA” CÍMŰ TERVEZETRŐL.
Opponencia a Váti Kht felkérésére. 2002. november 10. p 8

PEST MEGYE STRUKTÚRA-TERVE LIGHT VÁLTOZAT – FENNTARTHATÓ SZCENÁRIÓ VÁZLATA.
Közbenső munkaanyag Pest megye struktúratervének kidolgozásához. 2002. november 19. p 12 *

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.